Honlap testreszabása
készítette a honlap.huAz első 50 év (1961-2011)

Kaposfüreden viszonylag későn, 1961-ben mutatkozott igény a gyermekek napközbeni elhelyezésére, felügyeletének megoldására. A földeken szükség volt a falu asszonyainak dolgos kezére, ezért a nyári hónapokra idény napközit létesítettek. Itt egész nap vigyáztak a gyermekekre. Az ételt a TSZ által fizetett főzőasszony készítette az iskola pincéjében. A főzéshez szükséges nyersanyagot a szülők adták össze. Bár a nyári napközi csak a gyermekek megőrzését biztosította, mégis megerősödött a szülői igény a kisgyermekek intézményesített felügyeletére.
A következő évben, 1962-ben megalakult a területi napközi otthonos óvoda, amely államigazgatásilag a Somogyjádi Általános Iskolához tatozott 1967-ig. Az óvoda 25 fős létszámmal indult, amely gyorsan emelkedett. Az átlag 40 fős csoporttal Kovács Tiborné vezető óvónő foglalkozott, Kelemen Sándorné, Margit dadus néni segítségével. Munkájukat az 1957-ben megjelent „Nevelőmunka az óvodában. Útmutató az óvónők számára” c. kézikönyv alapján végezték. A könyv, kötelező nevelési-oktatási terveket, előírásokat tartalmazott. Még az óvoda napirendje is központilag beszabályozott volt.

1967. november 1-től engedélyezte a Somogy Megyei Tanács Művelődési Osztálya a Kaposfüredi Óvodaigazgatási önállóságát. A két csoportossá vált óvodában ekkor 47 kisgyermeket nevelt négy óvónő, akik közül három felsőfokú végzettséggel rendelkezett.

Kovács Jánosné vezető óvónő szakfelügyelői tevékenységével segítette a járásban működő óvodák pedagógiai színvonalának emelését. Az 1968-as évben az óvodai felügyelők intézményeiben kísérleti csoportot indítottak az 1971-ben bevezetésre kerülő Óvodai Nevelési Program gyakorlati kipróbálására. Kaposfüreden az 1968/69-es tanévben indított kiscsoporttal kezdődött ez a nagy jelentőségű munka. Ezzel a Kaposfüredi Óvoda hozzájárult az akkor nagyon nagy előrelépést jelentő, nemzetközileg is elismert nevelési program sikeréhez.

1970-ig az óvoda az iskolával egy épületben volt elhelyezve. Az 1970/71-es tanévet már a Kaposfüredi út 170. szám alatti önálló óvodaépületben fejezhették be a kicsik és nevelőik.

 

Az időközben Kaposvárhoz csatolt településen a gyermeklétszám folyamatosan nőtt, ami szükségessé tette az óvoda bővítését, két csoporttal. A tárgyi, személyi feltételek javulása kedvező hatást gyakorolt a nevelőmunka színvonalára. A módosított nevelési program szellemében egyre nagyobb teret kapott a játék, valamint a játékból kezdeményezett tanulás a kötelező foglalkozások helyett.

1990-től kezdődően a pályázati rendszer által kínált lehetőségeket az óvoda igyekezett maximálisan kihasználni, és ez által az eszközkészlet jelentősen bővült. Ezt a nemes hagyományt azóta is követjük.

1992-től az országos demográfiai viszonyokhoz hasonlóan Kaposfüreden is csökkenni kezdett az óvodába lépő gyermekek száma és megnyílt a Somogyaszalói óvoda. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése ezért 1997 októberében egy csoport szüneteltetéséről hozott döntést. A döntés egyben azt is jelentette, hogy a Kaposfüredi u. 181. sz. alatti épületet egy csoporttal bővítették, így végre egy épületben folytatódott az óvodai nevelés.

A költözködéssel egy időben elkészült a Kaposfüredi Óvoda Nevelési Programja, Papné Horváth Erzsébet vezető óvónő irányításával, aki az1999/2000. tanév végén, 26 év Kaposfüredi szolgálat után nyugalomba vonult.

Az óvoda vezetője 2000 szeptemberétől Hegedüs M. Katalin lett. A következő tanévben már mind a három csoport a saját nevelési programunk alapján dolgozott. A tapasztalatok és a törvényi előírások okán átgondoltuk és kiegészítettük nevelési programunkat. Jelentős segítséget adott a 2000 szeptemberétől működő Minőségbiztosítási Munkaközösségünk. Pályáztunk, és nyertünk a BGR és a Comenius I. pályázaton. 2001/2002. nevelési évben intézményünk CED Rotterdam BGR minőségbiztosítási modell referencia óvodája lett. A pályázati lehetőségek maximális kihasználásával bővítettük a nevelőmunkát segítő eszköztárat. (fejlesztőjátékok és eszközök; konyha modernizálása; számítógép; bútorok;)

Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere az óvoda 40 éves jubileuma alkalmából 2002. június 7-én „Elismerő Oklevelet” adományozott óvodánknak. A születésnapi ünnepségen avattuk fel óvodánk márványba vésett logóját intézményünk homlokzatán.

 

A 2003-as intézmény racionalizáció következtében szeptembertől a Honvéd utcai óvoda tagóvodája lettünk, Várkonyi Gáborné vezetésével. 2009-ben, az újabb intézményi átszervezés okán a Honvéd utcai Központi Óvodát a Nemzetőr Sori Központi Óvodához csatolták, melynek vezetője Várkonyi Gáborné Kopeczky Erika lett. Jelenleg tehát ebben a szervezeti struktúrában működünk. Az átalakulások közben a Kaposfüredi Tagóvoda megőrizte sajátos arculatát, amely a Nevelési Programban is tükröződik. Hagyományainkhoz híven nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a városrész közművelődési intézményeivel, társadalmi és civil szervezeteivel, az itt élőkkel. Ennek haszonélvezői az óvodás gyermekek, nagyon sok szeretet, erkölcsi és anyagi támogatást kapnak az előbb említettektől. Kiemelten jó a kapcsolatunk testvériskolánkkal, a Benedek Elek Általános Iskolával. Részt veszünk egymás rendezvényein, közösen is szervezünk programokat. Heti négy alkalommal órarendbe illesztve mozoghatnak, sportolhatnak óvodásaink a sportcsarnokban. 2004 márciusában avattuk óvodánk udvarán a Forradalom és Szabadságharc tiszteletére állított kopjafát, melyet Tóth János kaposfüredi művész faragott és adományozott óvodánknak. Azóta is minden március 15.én kinyitjuk óvodánk kapuit és együtt ünnepelünk, koszorúzunk a városrész lakóival.

Kaposfüred Részönkormányzata a mai napig jelentős anyagi támogatásban részesíti óvodánkat. A Kaposfüredi Óvoda 1999-ben létrehozott alapítványa az „Aprólépések”, napjainkban is eredményesen segíti a nevelőmunka tárgyi feltételeinek javítását. A Szülői Szervezet aktív munkájának köszönhetően, a báli bevétel és az 1%-os felajánlások az idén is forrást teremtettek az udvari játékok cseréjéhez, bővítéséhez. Az anyagi támogatások segítik kiemelt nevelési célunk: az egészséges életmódra nevelés megvalósítását.


 

Óvodabővítés

2014-2015

2013/2014-es nevelés év végén Várkonyi Gáborné óvodavezető nyugdíjba ment, 2014. augusztus 15-től Hegedüs Mária Katalint választották a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda intézményvezetőjévé.

A Kaposfüredi Tagóvoda vezetője Szentgyörgyiné Lőrincz Aranka Katalin lett.

A magas csoportlétszámok miatt (28-29 gyermek/csoport) régóta igény mutatkozott az óvoda bővítésére, melyet a Kaposfüredi Részönkormányzat is támogatott. Egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően 2014 tavaszán elkezdődhettek a munkálatok. A kapott 119,39 millió Ft-ot Kaposvár Önkormányzata még 8 millió Ft-tal egészítette ki. Nem csak bővítésre volt így lehetőség, hanem megújulhattak a már meglévő óvodaépületek is.
A munkálatok 2014. áprilisban az udvari raktárhelyiségek bontásával indultak, majd megkezdődött az új épületrész alapozása. Mivel működő óvoda mellett történt az építkezés, nagyon figyelni kellett a gyermekek biztonságára. Az építkezés területének körbekerítése mellett a gyermekek biztonságosan használhatták a megmaradt udvarrészt is.


A nyári zárás egy hónapja alatt elkezdődtek a munkálatok a régi épületszárnyon is. Az augusztusi nyitásra egy csoportszoba készült el a kiszolgáló helyiségekkel, s mellette tovább folytatódott az építkezés. Szeptemberben már három csoporttal - két csoportszobában és az elkészült nevelői szobát kialakítva a 3. csoport számára – kezdhettük az évet. Sajnos a konyhánk még nem működött, így a szomszédos Benedek Elek Általános Tagiskolába jártunk át a gyermekekkel ebédelni, egészen október 31-ig.

Új helyre költözött a konyha, kialakításra került a fejlesztőszoba, elkülönítő helyiség, teakonyha, öltöző és a nevelői szoba is. Megoldódott az átjárhatóság az épületek között (ami eddig csak a konyhán keresztül volt lehetséges) és egy új közösségi tér is helyet kapott itt.

A középső épületekben lévő csoportszoba, öltöző és mosdó is fel lett újítva, s itt került kialakításra egy mozgássérült mosdó.

November 1-től már csak az új épületrész munkálatai folytak, így a megújult régi épületrészt teljes mértékben használni tudtuk, ami könnyebbé tette a munkánkat. Az új szárnyba került két csoportszoba külön mosdóval, és a tornaszoba is. Az épület fűtését és energiaellátását a modern zárt égésterű kazán mellett napkollektorok is segítik.

Kiépítették a tűzjelző-, riasztó és kamerarendszert. Megoldódott az épületen belüli teljes akadálymentes közlekedés is. A gyermekek, szülők és a dolgozók is nagyon várták az új épületrész befejezését, átadását, amire december 19-én került sor. A téli szünetben a dolgozók a gyermekek fogadására is alkalmassá tették, berendezték ezt a részt, így 2015. január 5-én két csoport birtokba vehette új csoportszobáját, s mindenki számára használhatóvá vált a tornaszoba is.

Így már mind a négy csoportnak helyére kerülve kezdhette meg az új évet mindenki örömére. Az udvaron kialakításra került a parkoló mellett egy mozgássérült parkoló is és kintről a kiépített rámpának köszönhetően a mozgáskorlátozottak is könnyen bejuthatnak az épületbe. Az udvar helyrehozatalának, bővítésének munkálatai a tavasszal folytatódtak, telepítésre került egy háromtornyú vár, egy babaház, két homokozó és négy pad. Megtörtént a tereprendezés, kialakításra került egy kisméretű focipálya és kaptunk egy játéktárolót is az udvari eszközeink számára.

Egy új pályázatnak köszönhetően, 2018-ban tovább bővült udvari eszközkészletünk rugós hintával, fészekhintával, homokozóval és homokozó árnyékolóval, kisvonattal és labdadobálóval.

Folyamatosan ügyelünk udvarunk szépítésére, parkosítására.