Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
   Kedves Szülők!


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma INTÉZKEDÉSI TERVET jelentett meg a 2020/2021. tanévben, (nevelési év), a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről.

A kötelező érvényű rendelet alapján elkészítettük a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda Intézkedési Tervét, amely minden óvodai dolgozóra, és az óvodával jogviszonyban állóra nézve kötelező érvényű. (Így a gyermekre és a gondviselőjére is.)

Szeretném felhívni a figyelmüket a legfontosabb, - Önöket leginkább érintő,- tartalmakra:
 
 • A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, látogathatja.
 • Az óvodai nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.
 • A szülőket az óvodavezető közleményben tájékoztatja arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.
 • A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • Az óvodavezető és tagóvodavezető felelőssége, hogy intézkedéseivel megelőzze az intézményi csoportosulásokat a nevelési év folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
 • Az óvodai csoportokban nincs lehetőség a gyermekek és felnőttek közötti védőtávolság tartására.
 • A szülők csak a legszükségesebb mértékben tartózkodjanak az óvodában, (érkezéskor, távozáskor, rendezvényeken 1 fő kisérő). A gyermeket óvodába kísérő személy lehetőség szerint viseljen maszkot az óvoda kapuján való belépéstől a távozásig. A babakocsit további intézkedésig a folyosóra be lehet tolni, de a gyermeköltözőkbe nem!
 • Az óvodai dolgozók számára nem kötelező a maszk viselése munkavégzése során, több okból. Az egész napos maszkviselés megterheli az óvoda alkalmazottait, ezen kívül a gyermekek megértése szempontjából is fontos, hogy jobban hallják és lássák a pedagógust. Az óvodai dolgozó a saját  egészségvédelme érdekében, egyéni döntése alapján viselhet maszkot.
 • Az otthonról hozott tárgyak esetében is törekedni kell a legszükségesebbek bevihetőségére, ami nélkül pl. a gyermek nem alszik el (Kicsi legyen, tiszta és ennek érdekében könnyen mosható. Cumit alváshoz lehetséges behozni, de csak védőtasakban és jellel ellátva). Az ágynemű esetében, mivel az a gyermek személyes használatában van, az otthoni kimosása megfelelő.
 • Az öltözőben kérjük a 1,5 méter védőtávolság betartását a szülők között.
 • A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett, csoport szinten lehet megtartani.
 • Az óvodai szintű szükséges információk e-mailben, az óvoda honlapján és a csoportok zárt Facebook felületein juttathatók el.
 • Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő részéről alapos kézmosás, fertőtlenítés szükséges. (Gyermekek esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
 • A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, életkori sajátosságaiknak megfelelő tájékoztatást, játékos ismeret elsajátítást, szokásalakítást célzó felkészítést kapnak.
 • A gyermekeknél igyekszünk kialakítani az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. Kérjük erre a szülőket is!
 • Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló gyermek, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
 • Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
 • Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a gyermekek fogadásának a korlátozása, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben megszervezésre kerül a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a fenntartó gondoskodik.
 • Folyamatosan hiteles forrásokból tájékozódunk, és ennek fontosságára felhívjuk az óvodai közösségéhez tartozók figyelmét. Az óvodai neveléssel kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.
Amennyiben törvényi változás következtében újabb intézkedésekre van szükség, azonnal értesítjük Önöket.
 
Pedagógusként és magánemberként is nehéz helyzetben vagyunk, de tapasztalataink alapján joggal bízunk benne, hogy az Önök segítő közreműködésével egészségben és eredményesen töltjük a 2020/2021. nevelési évet!

 

Reménységgel és szeretettel:

Kaposvár, 2020. 08. 27.
 
                                      Üdvözlettel:
                                                                                   Hegedüs M. Katalin
                                                                                      Intézményvezető
 
Kedves Szülők!
 
Örömmel értesítem Önt/Önöket, hogy a Kormány határozata alapján a
Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda és tagintézményei létszámkorlátozás nélkül
újra fogadhatják a gyermekeket!
 
A hétfői gyermekétkezés biztosításához legkésőbb 2020. 05. 22. pénteken, le kell
adnunk a létszámigényt a szolgáltató felé. Ennek okán kérjük, hogy péntek fél
kilenc óráig szíveskedjenek jelezni e-mailben az óvodák címére illetve
telefonon, amennyiben igényt tartanak a hétfői (2020. május 25.) óvodai
ellátásra! (Facebookon, messengeren küldött üzeneteket nem tudunk
figyelembe venni!) A hét további napjaira ugyanez az időpont vonatkozik, tehát
annak a kisgyermeknek tudunk étkezést biztosítani, aki előző munkanap fél kilencig
jelezte igényét.
 
Munkáltatói igazolás már nem szükséges, a szülői nyilatkozatról és egyéb
részletekről a fenntartótól később kapunk tájékoztatást. Természetesen erről is
azonnal értesítjük Önöket!
 


Kaposvár, 2020. 05. 21.
 
                                      Üdvözlettel:
                                                                                   Hegedüs M. Katalin
                                                                                      Intézményvezető
 

Tisztelt Szülők!
 
         Minden fórumon értesültek arról, hogy a koronavírus és terjedése továbbra is valós veszély. Legjobb védekezés, ha otthonainkban maradunk, és lehetőség szerint nem találkozunk senkivel.
         Léteznek olyan munkakörök, élethelyzetek, ahol erre tartósan nincs mód, hiszen a közfeladatokat el kell látni, szervezetten kell mindent megtenni a helyzet jobbítására. Hétköznapi hőseink nem tehetik meg, hogy otthon maradjanak a négy fal között gyermekeikkel. (Mint tudjuk, az idős, külön élő hozzátartozó a legrosszabb megoldás, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek!)

         Polgármester Úr az ügyeletes óvodák kijelölésével segít azoknak a szülőknek, akik semmilyen más módon nem tudják a gyermekük felügyeletét megoldani.

A Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda (Damjanich u. 3.) ilyen ügyeletet biztosító óvoda.

Az ügyeleti ellátást a régebbi feltételekkel lehet kérni:
 • Mind a két szülő (gondviselő) munkáltatói igazolása arról, hogy a szülő szabadságra nem bocsájtható, vagy munkavégzése távmunka, home office keretében nem megoldható.
 • Nagyon fontos, hogy igényükről legkésőbb az óvodába érkezés napja előtti napon, délelőtt 9 óráig tudomást szerezzünk, az ellátás maradéktalan biztosítása érdekében!
         Minden lehetséges módon biztosítjuk a megfelelő környezetet, óvintézkedéseinkről tájékoztatjuk az óvodát igénybe vevő szülőket, és nyomatékosan kérjük ezek betartását, hisz ez mindannyiunk alapvető érdeke!


Kaposvár, 2020. 03. 19.
 
                                      Üdvözlettel:
                                                                                   Hegedüs M. Katalin
                                                                                      Intézményvezető
 

     Kedves Szülők!

Az információ biztonságos célba jutása miatt kérjük, hogy
gyermekük távolmaradását kizárólag ezeken a hivatalos

email címeken jelezzék!
 
 • Nemzetőr Sori Központi Óvoda: nemzetorsoriovoda@gmail.com  
 • Honvéd utcai Tagóvoda: honved.ovoda@cbn.hu
 • Kaposfüredi Tagóvoda: kaposfured.ovoda@gmail.com
 
 
                                                                                                                                                                                                                  Köszönettel:
Hegedüs Mária Katalin
intézményvezető
 
Kedves Szülők!
 
Örömmel értesítem Önt/Önöket, hogy a Kormány határozata alapján a
Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda és tagintézményei létszámkorlátozás nélkül
újra fogadhatják a gyermekeket!
 
A hétfői gyermekétkezés biztosításához legkésőbb 2020. 05. 22. pénteken, le kell
adnunk a létszámigényt a szolgáltató felé. Ennek okán kérjük, hogy péntek fél
kilenc óráig szíveskedjenek jelezni e-mailben az óvodák címére illetve
telefonon, amennyiben igényt tartanak a hétfői (2020. május 25.) óvodai
ellátásra! (Facebookon, messengeren küldött üzeneteket nem tudunk
figyelembe venni!) A hét további napjaira ugyanez az időpont vonatkozik, tehát
annak a kisgyermeknek tudunk étkezést biztosítani, aki előző munkanap fél kilencig
jelezte igényét.
 
Munkáltatói igazolás már nem szükséges, a szülői nyilatkozatról és egyéb
részletekről a fenntartótól később kapunk tájékoztatást. Természetesen erről is
azonnal értesítjük Önöket!
 


Kaposvár, 2020. 05. 21.
 
                                      Üdvözlettel:
                                                                                   Hegedüs M. Katalin
                                                                                      Intézményvezető