Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
A Honvéd utcai Tagóvoda 1967-ben épült, lakótelepi óvoda szép, rendezett udvarral.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy minden csoportnak külön kialakított udvarrésze van füves és szilárd burkolatú területtel. A zárt udvar lehetőséget nyújt a gyermekek számára, hogy minél hosszabb időt tölthessenek minden évszakban a szabad levegőn. 2018 decemberében óvodánk immár tornaszobával bővült, mely elősegíti a gyermekek legoptimálisabb edzését, fejlesztését.
A tárgyi feltételek megteremtésében segítségünkre van az 1991-ben létrehozott „Ép testben, ép lélek” nevű alapítványunk, mely pályázati lehetőségekből, a szülők általi adó 1%-ból, óvodai rendezvények bevételéből gyarapodik.

A Honvéd utcai Tagóvoda sajátosságai, tárgyi-személyi feltételei mellett a gyermekek legoptimálisabb fejlesztése az azonos életkor szerint szerveződő csoportokban oldható meg. Ezt az igényt erősítették meg a szülők körében végzett ezzel kapcsolatos mérések eredményei.
Intézményünkben családias, harmonikus légkörben, állandó értékrend alapján, mindig a gyermek elsődleges érdekeit szem előtt tartva folyik a nevelés, melyben minden gyermek egyenlő eséllyel részesül.

Célunk a teljes gyermeki személyiség tevékenységek általi, életkori sajátosságokhoz, egyéni képességekhez igazodó differenciált fejlesztése

Gyermekeink egyszeri és megismételhetetlen óvodai életéhez jól működő, sikeres, magas szakmai, módszertani kulturáltsággal rendelkező pedagógiai környezetet biztosítunk.

Az alapellátáson kívül a szülők igényei szerint úszásoktatást, jégkorcsolya oktatást, játékos ismerkedést  az angol nyelvvel, játékos gyermektornát , zeneóvodai foglalkozásokat, illetve óvodánk csatlakozott a Bozsik programhoz is, melyet focizni vágyó gyermekeink számára heti rendszerességgel  szervezzük.

Hisszük, hogy az óvodában érezhető nyugodt, bizalommal teli, szeretetteljes légkör a boldog gyermekkor alapja.