Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

BEMUTATKOZIK  A KAPOSFÜREDI TAGÓVODA
Kedves Szülők!

Az óvodába lépés nagy esemény a család életében. Sokszor ez az első alkalom, hogy a nap egy részét egymás nélkül tölti a szülő és gyermeke. Az óvoda kiválasztása ezért igen fontos döntés. Szeretnénk bemutatni óvodánkat, hogy tájékoztatónkkal meg tudjuk könnyíteni a választást.

Óvodánk Kaposfüred központjában található négy csoporttal működő intézmény.
A kívül-belül felújított épületben csoportszobáink az óvodások életkori sajátosságainak megfelelően vannak berendezve.
A játékszereket gonddal válogattuk, így a gyermekek érdeklődését felkeltő, szép és a fejlődésüket szolgáló eszközökkel rendelkezünk.
Minden oldalról védett, tágas udvarunk jól felszerelt, praktikusan alakított, amely a négy csoport részére biztosítja a felszabadult, zavartalan játékot.
Nagy hangsúlyt fektetünk gyermekeink mozgásfejlesztésére és egészséges életmódra nevelésére. Célunk megvalósításában segít, hogy tornatermünk tornaszerekkel és speciális mozgásfejlesztő játékokkal jól felszerelt. Az egyéni fejlesztést igénylő gyermekek számára fejlesztő szobával rendelkezünk, ahol az óvónők mellett a szakszolgálatok utazó szakemberei (logopédus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő) is segítik a gyermekek megfelelő fejlesztését. Nagycsoportosaink úszni és korcsolyázni járhatnak.

Óvónőink főiskolai végzettségűek, többen két diplomával, szakvizsgával, nyelvvizsgával rendelkeznek. A dajkáink szakképzettek. Testületünk valamennyi tagja hittel vallja, hogy minden kisgyermek fejleszthető és joga van a boldog gyermekkorra.

Az óvónők által tervszerűen szervezett és játékos formában megvalósított különböző tevékenységek (verselés, mesélés; mozgás; külső világ tevékeny megismerése; ének, zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, festés, mintázás, kézimunka) mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az óvodánkba járó gyermekek óvodáskor végére elérjék az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget.
                                                                          
Az egyéni tehetségek kibontakozását szolgálják a tehetséggondozó programok (foci, játékos torna, néptánc, kis természetbarátok és angol) melyek óvodaidőben történnek és ingyenesek. Szülői igényre az óvodai időn kívül zene óvodai és mozgásos foglalkozásokat tartunk.
Büszkék vagyunk rá, hogy elnyertük a Zöld Óvoda, Madárbarát Óvoda, Biztonságos Óvoda és a Kiváló Akkreditált Tehetségpont címeket.
Nagyon fontosnak tartjuk a családdal való együttnevelést a gyermek harmonikus fejlődése érdekében.

Bízunk benne, hogy szakmai hátterünkkel és pedagógiai tapasztalatainkkal a jövőben is sok kisgyermek számára tudunk boldog és tartalmas óvodáskort biztosítani, köztük az Önök gyermeke, gyermekei részére is.
 
Minden érdeklődőt szeretettel fogadunk:
Tisztelettel: a Kaposfüredi Tagóvoda nevelőtestülete