Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

         A Nemzetőr Sori Óvoda – ahogy mindenki ismeri a „Csigalépcsős ovi” – 1981 kezdte meg működését, épületét eredetileg is óvodai nevelés céljából építették, tervezték. Az óvoda 8 gyermekcsoporttal - vegyes életkorú, részben osztott és homogén csoport – működik. Városunk egyik legnagyobb, méltán jó hírű óvodája nyitott ajtókkal várja az érdeklődő kisgyermekeket és szüleiket.

         A Kaposvári Egyetem Gyakorló Óvodájának beindításáig intézményünkben történt a hallgatók gyakorlati képzése.

2009-ben a Honvéd utcai- és a Kaposfüredi óvodát integrálták és ettől kezdve Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvodaként működik intézményünk.

2017-ben intézményünk lett az Entente FLorale Europe pályázat virágos Kaposvár óvodai arca. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy oly sok óvoda közül a miénket választották ki, hogy képviseljük városunkat.

         Az óvoda a városban központi helyen helyezkedik el. Modern, kétszintes épület, tágas, világos helyiségekkel. Az emeleti csoportokat a „csigalépcsőn” keresztül is meg lehet közelíteni. Korszerűsítését 2010-ben kezdték el. Megtörtén a gyermekmosdók felújítása, az épület hőszigetelése, a nyílászárók, villanyhálózat, álmennyezet cseréje.

A két szinten 4-4 csoport helyezkedik el. Két- két csoporthoz tartozik egy közös öltöző és közös mosdó. Az öltözők méretének köszönhetően a tágas tér rossz idő esetén is alkalmas különböző tevékenységformákra (mindennapos szervezett mozgás, kötött mozgás tevékenység, külsős kulturális előadások).

         Óvodánk saját épületén belüli főzőkonyháját vállalkozó üzemelteti. A gyermekek egészséges testi fejlődését segítő és jó közérzetét biztosító napi háromszori étkezés alapvető fontosságú, ezért az étrendet és a minőséget folyamatosan ellenőrizzük, véleményezzük.

Intézményünk 3308 m2 alapterületű udvarral rendelkezik, amely igen kedvező lehetőségeteket kínál az óvodánkba járóknak minden évszakot illetően. Udvarunk nagy része parkosított, füves, fás, bokros, amelyhez hozzátartozik a „szánkózó domb”.

         Minden csoportnak van külön udvarrésze, amelyeken arányosan elosztva adottak a minőségi udvari tárgyi feltételek:  

A teljes alkalmazotti közösségre jellemző a gyermekek szeretete, a munkafeladatok alapos végzése, az együttműködés, a megbízhatóság, a fejlődőképesség továbbá a kitartás és az elszántság.

Intézményvezetőnk példás szakmai ismeretekkel, tapasztalatokkal rendelkezik az irányítás és a nevelés területén is. Munkáját magasan kvalifikáltan, innovatívan, szakszerű vezetéssel végzi.

Óvodapedagógusaink jól képzettek, magas szaktudással rendelkeznek, e mellé többen szakirányú végzettségeket is szereztek. Nevelő- oktató munkánkat havi váltásban végezzük. Elkötelezettség, igényesség, innovatív szemlélet jellemzi nevelőtestületünket.

         A pedagógiai munkát közvetlenül segítő dolgozóink – dajkák, pedagógiai asszisztensek, óvodatitkár – megfelelő végzettséggel vesznek részt a napi feladatokban, minden tudásuknak megfelelően hozzájárulnak munkánk sikerességéhez.

         Megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy évről-évre oly sok család választja gyermekeik számára az intézményünket, csoportjainkat és a pedagógusokat.

         A gyermekek a környező lakótelepekről, a város más részeiről és vidékről is érkeznek szép számban. Ebből adódóan változatos az óvodánkba járó családok szociokulturális, és anyagi háttere, helyzete.

         A szülők szívesen hozzák gyermekeiket intézményünkbe. Élnek azzal a lehetőséggel, hogy beíratáskor - előzetes tájékoztatást követően - választhatnak óvónőt, pedagógiai módszert, amely szerint neveltetni kívánják gyermekeiket. Fontosnak tartják, hogy az óvoda értékközvetítő szerepéről, gyermekük fejlődéséről folyamatosan, őszinte információt kapjanak, hogy a családi nevelést ezekkel összhangba hozhassák. Az óvoda légkörét jónak ítélik, amit a barátságos, családias, biztonságot nyújtó feltételekben látják. Igénylik, hogy gyermekeik személyre szóló fejlesztésben részesüljenek, biztosított legyen a játék és mozgás által történő ismeretek elsajátítása, az egyetemes értékek közvetítése, az óvodáskor végére gyermekeik rendelkezzenek azokkal a készségekkel, képességekkel, amelyek a biztonságos iskolakezdést lehetővé teszik.

         Az óvoda és a szülő kapcsolattartásánál fontosnak tartjuk a szoros együttműködést. Ezek formái: családlátogatások, fogadóórák, nyílt napok, farsang, kirándulások, gyermekhét..

         Pedagógiai Programunkat közösen a nevelőtestület írta és állította össze. Pedagógiai Programunk alapvető feladatának a gyermek középpontba helyezését, az óvodai nevelés funkciójának kiteljesedését tartja. A 3-7 éves korú gyermek fejlesztésénél figyelembe vesszük az egyéni sajátosságokat, a fejlődés eltérő ütemét. Külön figyelmet fordítunk a kiemelt figyelmet igénylő, hátrányos helyzetű, lassabban fejlődő gyermekek kiszűrésére. Fejlesztésük érdekében együttműködünk szakemberekkel.

         2014-ben elkészült óvodánk Egészségterve, mely A testi-lelki egészségünk érdekében teszünk ma a holnapért, a jövőnkért Új Széchenyi Terv TÁMOP-6.1.2/11/1 pályázatához készült. Folyamatos működtetése fontos, kiemelt feladat számunkra. A nevelőtestület közös célja, hogy az óvodás gyermekeinkből kiegyensúlyozott mentálisan- és szociálisan is érett személy váljon.

         A városi úszó és korcsolya programban az előírt feltételeknek megfelelően részt vesznek gyermekeink.

         2018-ban átadták focipályánkat.