Óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

 Tisztelt Szülők!

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

Az óvodai felvételi eljárás zökkenőmentessége érdekében kérem hogy amennyiben gyermeküket a
 

Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvodába (Kaposvár, Damjanich u. 3.)

 • E-mail: nemzetorsoriovoda@gmail.com;
 • Telefon: +36 30 396 5862; +36 70 953 0388;
 

 K.N.S.K.Ó. Honvéd Utcai Tagóvodába (Kaposvár, Honvéd utca 24/b.)

 • E-mail: nemzetorsoriovoda@gmail.com;
 • Telefon: +36 30 396 6185; +36 70 953 0388;
​​​​​​​

K.N.S.K.Ó. Kaposfüredi Tagóvodába (Kaposvár, Kaposfüredi u. 181.)

 • E-mail: nemzetorsoriovoda@gmail.com;
 • Telefon: +36 70 953 0389; +36 70 953 0388;

szeretnék beíratni, kérem, hogy írjanak e-mailt a megadott címre. Ebben szerepeljen a gyermek

 • neve,
 • születési ideje,
 • lakcíme/tartózkodási helye.

Két napon belül válaszunkban küldjük a kitöltendő szándéknyilatkozatot és a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok megnevezését.

Amennyiben a második napon nem érkezett válasz az e-mailjükre, akkor keressenek meg minket a megadott telefonszámon!

Fontos: Már várjuk az e-maileket! A jelentkezés határideje: 2020. április 17!

TÁJÉKOZTATÁSUL:

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg:
 

 • A kötelező felvételt biztosító óvoda (körzetes) 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. 

(Az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a KIR hivatali ügyek menüpont Köznevelési intézmények körzethatárait tartalmazó publikus nyilvántartás pontjában vagy a https://kir.hu/korzet oldalon elérhető az óvodai körzeteket tartalmazó nyilvántartás, ahol lehetőség van település, közterület vagy óvoda alapján is keresni.)

Mint fentebb jeleztük, a körzetünkbe tartozó gyermek esetben is kérjük, hogy küldjön egy E-mailt a nemzetorsoriovoda@gmail.comcímre gyermeke nevével, születési idejével, és lakcímével. Így tudni fogjuk, hogy a hozzánk, mint a körzetes óvodába kívánja járatni gyermekét, és lehetőségünk lesz Önt mindenről tájékoztatni.

 • „Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőket értesíti.”

 

 A szülő/gondviselő teendői amennyiben:

 • szeretné engedélyeztetni gyermeke óvodakezdésének elhalasztását: A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.
 •  gyermeke bölcsődés, és még további egy évig a bölcsődében maradna: A bölcsődéknek legkésőbb 2020. április 15-éig jelezniük kell az Oktatási Hivatal számára, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek a jogszabályokban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, és nem kezdi meg az óvodai nevelést. Ha gyermeke is érintett, kérjük, hogy mielőbb egyeztessen a gyermekét ellátó bölcsődével, hogy a szükséges bejelentést megtették-e a Hivatal felé, Ön pedig ne jelentkeztesse gyermekét ebben a beiratkozási időszakban óvodába
 • éppen külföldön élnek vagy költöznek, ezért gyermeke nem kezdi meg Magyarországon az óvodai nevelést: A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.


Kaposvár, 2020. 04. 01.

 

                            Szeretettel várom jelentkezésüket:

                                                                          Hegedüs M. Katalin

                                                                                Intézményvezető